Είστε εδώ

Κακλαμανάκη Ρούλα, «Η μνήμη της Ζέφης Δαράκη…», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3568-3572