Είστε εδώ

Γουνελάς Σωτήρης, «Ζέφης Δαράκη Το σώμα δίχως αντικλείδι, Εκδ. Νεφέλη, 2000», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3555-3558