Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «[Σκίτσο της Μαρίας Καραγιάννη]», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3553