Είστε εδώ

Βρεττός Σπύρος, «Ο άνθρωπος και ο “απέναντι χρόνος. Σκέψεις πάνω στην ποίηση της Ζέφης Δαράκη», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3547-3550