Είστε εδώ

Δαράκη Ζέφη, «Μυρσίνη [Αυτόγραφο ποίημα της Ζέφης Δαράκη]», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3545