Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Ήταν Σεπτέμβρης. Θορυβώδης ο κόσμος]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3496