Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Τα μαύρα σκαλιά της ταβέρνας μου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3490