Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Με κρύβει η νύχτα και το γλυκό τ' αγέρι]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3488-3489