Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Ο Έρωτάς μου ήταν γυμνός]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3487