Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Ήλιος δίχως σκιά πάνω σ' αντρικά]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3485