Είστε εδώ

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «117 ποιήματα του Sandro Penna», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3481