Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Σάντρο Πέννα. “Το σκίρτημα των αισθήσεων”», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3476-3480