Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γενέθλια στο σπίτι του Τόλη Νικηφόρου», Πάροδος, τχ. 29 (Ιούλιος 2009), σ. 3408