Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Εμείς ο ποιητής, εγώ ο άνθρωπος», Πάροδος, τχ. 29 (Ιούλιος 2009), σ. 3387-3393