Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «[Φωτογραφία του Τόλη Νικηφόρου σε νεαρή ηλικία]», Πάροδος, τχ. 29 (Ιούλιος 2009), σ. 3372