Είστε εδώ

Κονιδάρης Δημήτρης, «Με καθαρά περιγράμματα και σαφή σύμβολα», Πάροδος, τχ. 29 (Ιούλιος 2009), σ. 3353-3355