Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Τόλης Νικηφόρου, Μυστικά και θαύματα. Ο ανεξερεύνητος λόγος της ουτοπίας. Μανδραγόρας 2007, 48 σ.», Πάροδος, τχ. 29 (Ιούλιος 2009), σ. 3344-3346