Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Αφιέρωση [Αυτόγραφο ποίημα του Τόλη Νικηφόρου]», Πάροδος, τχ. 29 (Ιούλιος 2009), σ. 3329