Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Αίμα που πάει στον Άδη τραγουδώντας», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3317-3318