Είστε εδώ

Νικολουδάκη-Σουρή Ελπινίκη, «Μάρκου Μέσκου Στον ίσκιο της γης. Η μορφολογία της συλλογής και η δομή της ειρωνείας», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3308-3317