Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Άλογα στον υπόδρομο», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3303-3307