Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Οι φίλοι», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3302