Είστε εδώ

Μύαρης Γιώργος Κ., «Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου που πισωπατούν στα άγρια χρόνια», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3275-3282