Είστε εδώ

Μέντη Δώρα, «Η ποιητική εντοπιότητα του Μάρκου Μέσκου», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3265-3269