Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «[Αυτόγραφη επιστολή του Μάρκου Μέσκου]», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3256