Είστε εδώ

Λαδογιάννη Γεωργία, «Ο δωρικός βηματισμός και η λοξή περπατησιά από τα πράγματα μέσα. Αναπαράσταση και μεταφορά στην ποίηση του Μάρκου Μέσκου», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3223-3227