Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Οι συναντήσεις μου με τον Μάρκο Μέσκο. Μικρό κείμενο μαρτυρίας», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3211-3218