Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Η κουτσή αρραβωνιαστικιά», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3204-3210