Είστε εδώ

Δανιήλ Ανθούλα, «Μάρκος Μέσκος. Τη φωνή σας, τη φωνή σας εκείνη ν' ακούσω», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3188-3190