Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «[Αυτόγραφο ποίημα του Μάρκου Μέσκου] Το εκκρεμές», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3169