Είστε εδώ

Delerm Philippe, «Για ξεφόρτωμα», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. (έσω οπισθόφυλλο)