Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σταυρούλα Παπαδάκη: οι σπουδές και το έργο της», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3165-3168