Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Σχήματα του στοχαστικού λυρισμού του Δημήτρη Αγγελή. Η τριλογία μιας λυρικής αυτογνωσίας», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3159-3164