Είστε εδώ

Απέργης Παντελής, «Περί του συγκερασμού του υπερβατικού με το συγκεκριμένο. Εκεί που τελειώνει.... Πρώτο και δεύτερο τετράδιο. Εύα Μοδινού, Εριφύλη, 2005», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3149-3151