Είστε εδώ

Χελμός Κώστας, «Μιχάλης Π. Δελησάββας. Ο ποιητής», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3145-3146