Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Κωνσταντίνος Βάσσης: Μια παραπλανητική έννοια. Διηγήματα. Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 2007, σ. 151», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3115-3117