Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η τέχνη του διηγήματος», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3106-3109