Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Κώστα Χατζηαντωνίου, Εναντίον του χρόνου, δοκίμια, Ευθύνη-Αναλόγιο, 2008, σελ. 152», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3080-3082