Είστε εδώ

Artaud Antonin, «Μαύρος ποιητής», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 2977-2978