Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ο ποιητής Άγγελος Παρθένης», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 2971-2976