Είστε εδώ

Αλεξάκης Ορέστης, «Από το ημερολόγιο του ποιητή Π.Δ.», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 2965-2966