Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Ένας καλός μαθητής», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2950-2951