Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Οι ζωγραφιές του Ντίνου Παπασπύρου», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2948-2950