Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο ζωγράφος Ντίνος Παπασπύρου», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2946