Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Διακρίσεις Κ. Ασημακόπουλου]», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2945