Είστε εδώ

Νικορέτζος Δημήτρης, «Κώδικες ερμηνευτικών προσεγγίσεων στην πεζογραφία του Κώστα Ασημακόπουλου», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2915-2920