Είστε εδώ

Στασινόπουλος Μιχαήλ Δ., «[Απόσπασμα κριτικής του Μιχ. Δ. Στασινόπουλου για τον Κ. Ασημακόπουλο στη Νέα Εστία]», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2907