Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Κώστας Ασημακόπουλος. Ιστορία και λογοτεχνία», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2877-2888