Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «Ο συγγραφέας Κώστας Ασημακόπουλος», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. 2873