Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Ανοιξιάτικο τοπίο με δένδρο και κιτρινολούλουδα», Πάροδος, τχ. 25 (Ιανουάριος 2009), σ. (εξώφυλλο)